För att bli medlem i CROCS betalar man in medlemsavgiften.

Medlemsavgiften är 300:-/år

Skicka ett mail till crocs@crocs.nu och uppge vem du är, din adress, telefonnummer samt eventuella bildata, och betala in på PG 49 35 11-0

Är du medlem sedan tidigare och har medlemsnummer, så uppge gärna det när du betalar in så underlättar du mycket för administrationen.