Hej alla medlemmar i CROCS! 

Ni glömmer väl inte att betala in medlemsavgiften för 2018? 

Avgiften är 300:-/kalenderår. För nya medlemmar som betalar in efter 1 september gäller det även nästkommande år. Betala in 300:- på PG 49 35 11-0 och glöm inte namn och adress, för gamla medlemmar räcker det med medlemsnummer.