Från januari 2015 krävs det att du är medlem i Cobra Replica Owners Club Sweden, för att få tillgång till forumet. Forumet har växt under snart 10 års tid, och innehåller massor av information och bilder för såväl byggare och ägare av en Cobra replica, och det är medlemmarna i klubben som står för driften och underhållet. Vi har haft detta helt öppet hela tiden, men känner nu att det är dags att knyta ihop säcken och satsa allt på klubbens medlemmar. Så du som inte kommer in längre och inte är medlem i klubben, är välkommen att bli medlem i CROCS!  Du blir godkänd användare på forumet efter att du har betalt in medlemsavgiften.

Här finns vidare instruktioner.

Ingen regel utan undantag, vi ger tillgång till forumet till dig som behöver komma åt det utan att vara medlem i klubben. Exempel är, organisationer, arrangörer med flera som behöver komma i kontakt med klubbens medlemmar. Kontakta i så fall oss på Epost så löser vi ett konto till er!