Från januari 2015 krävs det att du är medlem i Cobra Replica Owners Club Sweden, för att få tillgång till forumet. Forumet har växt under snart 10 års tid, och innehåller massor av information och bilder för såväl byggare och ägare av en Cobra replica, och det är medlemmarna i klubben som står för driften och underhållet. Vi har haft detta helt öppet hela tiden, men vi känner nu att det är dags att knyta ihop säcken och satsa allt på klubbens medlemmar. Så du som inte kommer in längre och inte är medlem i klubben, är välkommen att bli medlem i CROCS!  Du blir godkänd användare på forumet efter att du har betalat in medlemsavgiften. Just nu pågår rensning och uppdatering av forumets medlemmar. Här finns vidare instruktioner. 

Om du redan är medlem och har betalat medlemsavgiften, och ändå inte kan logga in på forumet, kontaka oss på mail så löser vi detta direkt!

Ingen regel utan undantag, vi ger tillgång till forumet till dig som behöver komma åt det utan att vara medlem i klubben. Exempel är, organisationer, arrangörer med flera som behöver komma i kontakt med klubbens medlemmar. Kontakta i så fall oss på mail så löser vi ett konto till er!